+420 736 629 238 evadolmail@gmail.com

ZAJÍMAVOSTI O BAŠCE

Počátky turismu v Bašce sahají do počátku 20. století, kdy v roce 1904 byla založena tzv. Městská dekorační společnost. První hotel zde byl postaven již o dva roky později. Za zakladatele turistického ruchu v Bašce je považován Čech, pan Emil Geistlich, který kouzlu Bašky propadl, zpopularizoval ji v Čechách, postavil v Bašce přímořské lázně, hotel a restauraci a naplnil i ostatní ubytovací kapacity českými turisty, kteří jsou Bašce věrní dodnes.

S výše uvedeným souvisí i množství turistických stezek v okolí Bašky, které jsou značené nám dobře známým způsobem. Systém značení je věrnou kopii turistického značení z Čech, jehož základy položil na sklonku 19. století Klub českých turistů. A byli to právě turisté z Čech, kteří patřili mezi průkopníky turistiky na ostrově Krk a turistické značení přinesli s sebou a dodnes jej každoročně oddaně obnovují.

Baška je známá také díky tzv. Baščanské desce (Baščanska ploča) – jedná se o text z přelomu 11. a 12. století, vytesaný v hlaholici do kamenné desky o rozměrech cca 2×1 metr. Pro historii Chorvatska má tento artefakt značný význam, přináší totiž zprávu o chorvatském králi, staroslovanském jazyku a písmu hlaholici. Tímto je nesporně doložena existence Chorvatského království a tedy státu již v průběhu 11. století. Kopii desky lze vidět v románsko-gotickém kostele sv.Lucie v sousední obci Jurandvor.

Za zmínku stojí i česko-slovenská „stopa“ při znovuobjevení desky v 19. století: Přesto, že se Basčanskou deskou zabývalo mnoho historiků, z našeho pohledu můžeme jmenovat alespoň dva. V roce 1853 slovenský filolog Pavel Josef Šafárik odhalil možnou souvislost Baščanské desky s historii chorvatského národa. Mezi dalšími, kteří přispěli k novodobému významu objevu, byl český filolog Václav Leopold Geitler, který v roce 1883 podal celkové vysvětlení obsahu textu vytesaného v desce.

Římané si ostrov Krk oblíbili a nazvali jej Zlatým ostrovem (Insula aurea).