+420 736 629 238 evadolmail@gmail.com

HLAHOLICE – PÍSMENO A (TRESKAVAC)

Kolem Bašky se nachází několik soch písmen Hlaholice jako hold tomuto prvnímu Slovanskému písmu. Kousek pod sedlem Treskavac se ve smyčce serpentýny nachází písmeno A – Ⰰ. U písmena je malé parkoviště a rozhodně se tam vyplatí zastavit, protože místo nabízí nádherné výhledy směrem na Bašku.

Hlaholice je nejstarší slovanská abeceda, kterou vytvořil před rokem 863 byzantský učenec Konstantin, známý pod svým pozdějším mnišským jménem Cyril, pro misijní účely v Velkomoravské říši. Ano, byl to jeden ze dvou bratří – věrozvěstů, kteří přinesli na Velkou Moravu křesťanskou víru a posvátné knihy psané právě v hlaholici, víru v Krista hlásali slovanským jazykem.

Hlaholici sestavil Konstantin-Cyril, pod vlivem řeckého písma, přesněji malé minuskule, a písma latinského při využití dalších prvků (gruzínských, syrských a dalších). Díky jejich žákům se později rozšířila mezi jižní a východní Slovany. Byla částečně použita při vytvoření cyrilice, která ji však do 12. století vytlačila ze všech slovanských zemí, právě s výjimkou Chorvatska.

(zdroj: https://www.chorvatsko.cz/aktual/091215_baska_hlaholice.html)

Bašská deska (Bašćanska ploča) je nejstarší dochovaná písemná památka psaná v chorvatštině hlaholicí. Pochází z roku 1089. Byla nalezena v kostele sv. Lucie v Jurandvoru nad Baškou. Je to kamenná deska velikosti 197 x 99 cm a je v ní vytesán v hlaholici text darovacího dokumentu, jímž chorvatský král Zvonimir daroval půdu opatovi zdejšího benediktinského kláštera hlaholitů; v textu jsou jmenovitě uvedeni i svědci tohoto darování. Druhá část textu oznamuje vybudování zdejšího kláštera opatem Dobrovitem a jeho desíti spolubratry (kolem roku 1100).

(Zdroj: https://www.chorvatsko.cz/tema/hlahol.html)