+420 736 629 238 evadolmail@gmail.com

KAM NA VÝLET NA OSTROVĚ KRK?

Město Vrbnik má bohatou historii, sahající až do doby osídlení illyrskými kmeny. Ve středověku byl Vrbnik kolébkou chorvatského písemnictví – centrem hlaholice a dodnes jsou zde patrné nápisy psané hlaholicí na mnoha historických stavbách. Nyní je Vrbnik známý především svým vínem, neboť městečko je obklopeno úrodnou půdou, kde se pěstuje především místní odrůda Žlahtina. Ve městě je několik vinařů – dobré víno koupíte u vinaře Katunara nebo i ve vinárně Nada – mají obchůdek i v Bašce.

Město Krk – Historické město a přístav Krk najdete na jihozápadním pobřeží ostrova Krk. Římská obec Curicum, která tu kdysi stála, byla tradičním kulturním, hospodářským a dopravním centrem ostrova. Vzhledem k častým útokům a přepadům ze strany pirátů bylo město Krk neustále ohrazováno a opevňováno. Původní hradební zdi se uchovaly v dobrém stavu a dávají městu jeho typickou podobu. Hlavní historickou památkou města je mariánská katedrála. Původně jde o raně křesťanskou trojlodní baziliku z 6. století, která byla ve 12. století přestavěna v románském slohu a v 18. století ve slohu barokním. Katedrála má krásné interiéry s cennými obrazy mistrů benátské školy. S katedrálou sousedí biskupství se sbírkou obrazů, která je přístupná veřejnosti. Zvonice s barokní kopulí pochází ze 17. století. Během návštěvy města Krk vás však nejvíc upoutají mohutné městské hradby, po jejichž části se můžete za malý poplatek projít a pokochat se výhledy na město.

Město Punat – Punat se nachází přibližně uprostřed ostrova, na západním pobřeží a okraji zátoky Puntarska Draga. Je rozdělen na dvě části. Stará část má přístaviště pro výletní lodě, obchůdky a restaurace. Jižně od staré části je nová část s převahou apartmánových domů.Košljun – Uprostřed téměř uzavřené Punatské a Košljunské zátoky leží malý zalesněný ostrůvek Košljun. Jeho rozloha je jen 6,5 ha. Košljun je jediný malý ostrůvek okolo ostrova Krk, který je obydlen. Z oblíbeného turistického letoviska Punat je vzdálen jen 750 m a z městského přístavu jezdí na Košljun výletní lodě. Košljun, ostrůvek kruhovitého tvaru, oplývá malebnými přírodními krásami a jeho zajímavostí je františkánský klášter ze 16. století, který si svou původní podobu zachoval až do dnešních dní. Historie kláštera je však ještě starší – klášter byl vybudován na místě původního benediktinského kláštera, který zde založili Benediktini v 11. století. V komplexu se dnes nachází klášter, bazilika, sakrální muzeum, knihovna se vzácnými spisy tištěnými hlaholicí a etnografická sbírka. V klášteře si můžete prohlédnout náhrobek poslední kněžny z rodu Frankopanů, Kateřiny, která zemřela roku 1529.

Soline – léčebné bahenní koupele na Krku – Téměř uzavřený záliv Soline v severovýchodní části pobřeží Krku má pěkné písečné pláže. Snad nejznámější je pláž Komoriska Meline s jemným pískem. V její západní části se nachází slané léčivé bahno. Moře je v těchto místech mělké – od břehu můžete jít až 50 m a stále dosahujete na dno. Maximální hloubka je jen 3 m a moře je zde o 2 až 3 stupně teplejší než v okolních zátokách.

Jeskyně Biserujka na Krku – Krk je tvořen převážně vápenci a nachází se zde mnoho jeskyní. Nejnavštěvovanější je krasová jeskyně Biserujka poblíž vesnice Rudine (14 km z Bašky). V jeskyni byly vybudovány stezky, můžete zde obdivovat nádherné stalaktity a stalagmity.